Partnerskie przedszkoleDążąc do jak najlepszych wyników pracy i stworzenia optymalnych warunków do rozwoju i edukacji najmłodszych, Rada Pedagogiczna podjęła się trudu osiągania wysokiej jakości w zakresie spełniania standardów pracy przedszkoli.

Dnia 27 kwietnia 2010r. nasze przedszkole otrzymało

Polski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”.


Jest to Certyfikat nadawany przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu, przyznawany przez powołaną Kapitułę osób silnie związanych z wychowaniem przedszkolnym. O tytuł „Partnerskie Przedszkole” mogą ubiegać się te placówki przedszkolne, które tworzą jak najlepsze warunki do rozwoju małych dzieci.
Przedszkole nr 389 działa sprawnie, rozumie potrzeby dzieci, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, spełnia oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego. Nasi wychowankowie, przez udział w życiu przedszkolnym, stają się jednostkami zdolnymi do życia w harmonii nie tylko z samym sobą, ale i z innymi. Dzięki takim działaniom Przedszkole nr 389 uzyskało tytuł „PARTNERSKIEGO PRZEDSZKOLA”.

Tagged with:
 
error: Treści zablokowane przed kopiowaniem!