„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś…” – podsumowanie zbiórki nowych pluszowych misiów (26 listopada 2019 r.)

Wieść, to powszechnie znana, i z pewnością dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że do Przedszkola nr 389 w ZSP nr 7, uczęszczają wyłącznie wyjątkowe dzieci, które mają serca przepełnione miłością
i szczodrością. Dowodem, potwierdzającym powyższą tezę, jest wynik zbiórki nowych pluszowych misiów, która, już na stałe wpisała się
w harmonogram akcji odbywających się w naszym Przedszkolu w związku z obchodami urodzin naszego Pluszowego Przyjaciela – Misia.

W tym roku, udało się zebrać 101 maskotek, które wprawiły w dobry nastrój chore dzieci ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Szanowni Rodzice! Drogie Dzieci! Bardzo Wam dziękujemy za piękny gest i aktywny udział w akcji na rzecz innych! Bezinteresowana pomoc
i dzielenie się z ludźmi, będący w potrzebie – to wspaniała lekcja wrażliwości.

Nauczyciel gr. V

Kamila Łagodzka

Skip to content