Nie ma dziecka, jest człowiek”…, słów kilka o projekcie dotyczącym bezpieczeństwa

Człowiek przez całe życie rozwija się, ulega różnym wpływom i modelowaniu. Wszelkie doświadczenia życiowe, które zbieramy już od najmłodszych lat, wpływają na nasze usposobienie, kształtują charakter i umiejętność radzenia sobie w sytucjach trudnych. Mając na względzie fakt, że świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, zewsząd czyhają na dzieci różnorodne zagrożenia, Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną Przedszkola nr 389, postanowiły wspólnie przedsięwziąć projekt pod hasłem „Jesteśmy bezpiczni. Mówimy – NIE – przemocy”. 

W ramach ww. akcji, nauczycielki, wykorzystując narzędzia adekwatne do wieku, przybliżyły dzieciom tematy związane z tolerancją, tożsamością, bezpieczeństwem i niepełnosprawnością.

Jednym z wielu piorytetowych zadań, jakie stoi przed nauczycielem przedszkola, jest także przygotowanie dzieci do pełnienia ról społeczych i wdrażanie do odnoszenia się wobec innych ludzi z szacunkiem. Dlatego też, 2 października, zaprosiliśmy do przedszkola niepełnosprawnych zawodników drużyny Avalon Extreme, aby podzieli się z dziećmi swoimi sukcesami.

Podsumowaniem projektu był przemarsz Przedszkolaków, mający na celu wyrażenie sprzeciwu wobec stosowania przemocy.

Zajęcia profilaktyczne, choć nie dają gwarancji ochrony przed krzywdzeniem, stają się okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci potrafiły zwrócić się do dorosłych o pomoc, umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji, ale także wykazywały zrozumienie wobec słabości innych osób.

Nauczyciel gr. V

Kamila Łagodzka

Skip to content