Projekt edukacji kulturalnej 2019/2020 realizowany w Przedszkolu nr 389 w Warszawie „ Aktywacja sztuki -bez owijania w bawełnę ”

Edukacja kulturalna w procesie wychowania młodego człowieka kształtuje jego osobowość, system norm i wartości . Celem projektu „ Aktywacja sztuki- bez owijania w bawełnę” podczas interaktywnych spotkań, jest nie tylko budowanie i rozwijanie kompetencji twórczych, ale również działania związane z arteterapią, które mają na celu wykreowanie postawy twórczej dzieci w spotkaniu ze sztuką współczesną  poprzez:

– rozwój wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej 

– wzrost inwencji twórczej, możliwości wyrażania siebie przez sztukę, otwartość

– rozwój sprawności technicznej i manualnej, umiejętności działania

– wzrost pozytywnego obrazu samego siebie – poczucie własnej wartości

– umiejętność współpracy i współdziałania, zabawy wielozmysłowe, działania prospołeczne, integracja,

– zrozumienie otoczenia, w tym współuczestników, którzy mają odmienne umiejętności, predyspozycje, zainteresowania i osobowość

– chęć głębszego poznania otoczenia, ciekawość i potrzeba zdobywania wiedzy.

– wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, dołączając elementy muzyki, teatru oraz cyrku a także eksperymentów i doświadczeń  ze sztuką współczesną

i nowych odkryć.

–   odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych

– kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania swoich myśli i uczuć w odniesieniu do sztuki współczesnej .

-stymulowanie i rozbudzanie świadomości kulturalnej z wykorzystaniem wielu aspektów sztuki.

Jednym z aspektów wychowania estetycznego jest wychowanie przez sztukę, rozumiane jako wychowanie wszechstronne. Związane jest to z wielostronnym oddziaływaniem różnorodnych dziedzin sztuki, co w konsekwencji kształtuje postawę twórczą jednostki poprzez  zdobywanie nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności jako  pierwotne działania odtwórcze aż do samodzielnych działań twórczych. Wychowanie wszechstronne pokazuje nam iż talent drzemie w każdym z nas, bez względu na wiek.

Twórczość dzieci jest swoistym przejawem dynamiki życia wewnętrznego, silnym czynnikiem osobowościowo-twórczym. Twórczość, zatem jak stwierdza I. Wojnar “stanowi nie tyle ćwiczenie umiejętności artystycznych, ile nade wszystko wyrobienie poczucia własnej tożsamości, niezależności, poczucia odrębności własnego “ja”.

Szeroki zakres działań edukacyjnych  ujętych w projekcie pozwala na aktywizowanie odczuć, wyobraźni, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego, zdolności rozumienia drugiego człowieka oraz empatii, a także ekspresji w wyrażaniu siebie i swego wnętrza.

„Bez owijania w bawełnę” w projekcie jest metaforą dziecięcej nieograniczonej wyobraźni, która wprost aktywuje sztukę, pozwalając na wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez polisensoryczne poznawanie świata. Ogromne możliwości dziecięcej wyobraźni pozwalają  realizować projekt  o współpracy, komunikacji, dialogu, integracji, o dzieleniu się i uczeniu od innych. Edukacja kulturalna w terenie a także w przestrzeni placówki umożliwia bezpośrednie poznanie street artu. W sztuce wszystko jest możliwe, nieoczywiste staje się oczywistym, dziwne, straszne i nieznane okazuje się być miłym, przyjaznym i twórczym. Sztuka współczesna, obrazy, rzeźby, utwory muzyczne zamieniają się w interaktywne działania twórcze inspirowane pracami współczesnych twórców z całego świata. Projekt realizowany w warunkach przedszkolnych – wykorzystuje działania wybranych kierunków sztuki współczesnej i dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci. Street art to wiodący kierunek w naszym projekcie – parkur, mural, street dance, freestyle ball, performance, stiker art, instalacje, muzyczne improwizowanie z looperem.

  Projekt „Aktywacja sztuki- bez owijania w bawełnę ” zakłada wychowanie przez sztukę i skupia się na działaniach związanych ze sztuką współczesną, zajmie się takimi kierunkami sztuki współczesnej jak:

 • Konceptualizm –cechy:

       Ekspozycja samego procesu twórczego,

       Od samego dzieła ważniejszy jest koncept ,idea

 • Pop-art. –  cechy

       Styl czerpie z naturalizmu i surrealizmu

       Nieograniczona twórcza swoboda

       Czerpanie inspiracji z kultury masowej

 • Street art.  –  cechy

       Sztuka tworzona w miejscu publicznym

      Jest przeciwieństwem wandalizmu w przestrzeni publicznej

 • Op – art. – cechy

        Kombinacja linii geometrycznych

        Złudzenia optyczne

         Efekty świetlne

        Wrażenie głębi oraz ruchu

 • Abstrakcyjny impresjonizm- cechy

        Spontaniczny akt twórczy

          Przypadkowość

 • Minimal art. – cechy

ograniczenie  środków plastycznych

Operowanie jedynie uproszczoną bryłą oraz podstawowymi kształtami

 • Improwizacje muzyczne – tworzenie muzyki
 • Improwizacje teatralne – tworzenie teatru
 • Sztuki wizualne  ich roli i miejsca w tradycji kultury oraz w kulturze współczesnej

Oryginalnością i innowacyjnością koncepcji projektu jest skupienie się na kierunkach sztuki współczesnej: konceptualizm, pop- art, minimal-art, op – art., street art, abstrakcyjny impresjonizm a także działania związane ze sztuką interaktywną, happeningi, performance, flash mob, instalacje. Poprzez działania projektowe zamierzamy również  rozwijać tak bardzo ważne w dzisiejszych czasach wartości w życiu społecznym innymi słowy-  nauki odbioru sztuki współczesnej oraz tworzenia sztuki poprzez wykorzystanie wartości  takich jak: dialog, tolerancja, współpraca, przyjaźń, sprawiedliwość, szczerość, odpowiedzialność.

Ważnym celem projektu jest spojrzenie na sztukę współczesną przez dzieci i rodziców przychylnym okiem. Chcemy by społeczność przedszkolna mogła stać się ulicznymi artystami rozumiejącymi, że sztuka współczesna nie jest ani nudna ani trudna. Ważne by poddać się pierwszemu wrażeniu i działać. Odkrycie, że w sztuce nie ma hierarchii: instruktor, nauczyciel, dyrektor, nauczyciel, rodzic, dziecko – istotne są wspólne działania mające na celu kształtowanie umiejętności społecznych, które  pozwolą na dynamiczny rozwój projektu i wyjście z aktywnością w przestrzeń publiczną .

  Pragniemy by sztuka współczesna stała się międzypokoleniową płaszczyzną dialogu i porozumienia.

Projekt jest otwarty i ruchomy wszelkie zmiany dołączone  będą w formie aneksu.

Opiekunem i koordynatorem projektu jest wicedyrektor  placówki Anna Kwiatkowska-Rehan, .Rada Pedagogiczna wraz z wicedyrektorem zatwierdza projekt jako rozwinięcie rocznego programu pedagogicznego. W realizację projektu zaangażowani są wszyscy pracownicy placówki w szczególności nauczyciele grup ,którzy są w awansie zawodowym i chcą wpisać  projekt „ Aktywacja sztuki- bez owijania w bawełnę” w plan swojego rozwoju zawodowego. Nauczyciele chcący rozwinąć projekt i wykorzystać go w awansie swoje pomysły do rozszerzenia projektu, powinni zgłosić  najpóźniej do końca września 2019 roku.

Adresatami projektu są dzieci z każdej grupy wiekowej w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do naszego przedszkola oraz ich rodzice i bliscy a także środowisko lokalne.

Realizacja treści projektu wymaga współpracy z instytucjami i osobami działającymi na terenie Warszawy. Są to:

 1. Rodzice;
 2. Urząd Miasta st. Warszawa –
 3. Muzeum sztuki współczesnej-
 4. Sponsorzy –
 5. Dom Kultury –
 6. Monika Stopczyńska – arteterapeutka, autorka, współautorka,

 realizatorka  i współrealizatorka wielu projektów edukacji kulturalnej realizowanych w placówkach oświatowych i przestrzeni publicznej, laureatka WNEK 2017,2018, nominowana do nagrody 2019

Ewaluacja będzie prowadzona wśród dzieci 3-6 letnich (obejmie wszystkie oddziały przedszkolne) przez cały okres realizacji projektu poprzez:

 • listy obecności dzieci i rodziców na spotkaniach okolicznościowych;
 • wystawy, wernisaże, happeningi,
 •  prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: opisy warsztatów i zdjęcia

Spodziewane efekty realizacji projektu

Projekt poprzez swoją różnorodność będzie działał na wyobraźnie i wrażliwość emocjonalną uczestników . Sztuka współczesna stanie się międzypokoleniową płaszczyzną dialogu i porozumienia. Oswojenie uczestników ze sztuką współczesną . Uświadomienie, że nie wszystko w sztuce współczesnej musi nam się podobać, nie wszystko do końca musimy rozumieć. Sztuka współczesna nie musi być oczywista – twórca może być odbiorcą, odbiorca twórcą, sztuka może dziać się tu i teraz . Uwrażliwienie uczestników na tak ważne w dzisiejszym świecie wartości w życiu społecznym. Wszystkie działania mają wzmocnić wiarę we własne możliwości, wzrost inwencji twórczej, możliwości wyrażania siebie przez sztukę, otwartość, umiejętność współpracy i współdziałania, zrozumienie otoczenia, w tym współuczestników, którzy mają odmienne umiejętności, predyspozycje, zainteresowania i osobowość,  odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych,  umiejętności nazywania i wyrażania swoich myśli i uczuć w odniesieniu do sztuki współczesnej .

Tematyka i obszar działań warsztatowych :

Warsztaty z arteterapeutą- Moniką Stopczyńską

1   18.09.2019  Dzień Kropki lub  Street art. sztuka uliczna -dzień kreatywności

2    22.10.2019  Sztuka konceptualna- pole wartości

3    12.11.2019  Abstrakcja -ekspresja artystyczna w swobodnej twórczości- blaty świetlne- sand art.  

4    4.12.2019 Czarny teatr -Happening. Kantor w czarnym teatrze .

5     29.01.2020  Dźwięki z labiryntu, looper- od kakofonii do eufonii, bum bum rurki

6     4.02.2020 Sztuka wizualna -warsztaty filmowe ( techniki audiwizualne)

7     2.03. 2020 Photon w sztuce współczesnej -Droga do wartości-wrażliwość społeczna

8     22.04.2020 Warsztaty fotograficzne -fotografia z lotu ptaka

9     4.05.2020 Sztuka jest wszędzie-także w urzędzie- edukacja w terenie .(flash mob, instalacja)

10   6.06.2020 – (udział w pikniku sobotnim) Zakończenie projektu-Happening w ogrodzie „Aktywacja sztuki – bez owijania w bawełnę ” – street art: parkur, street dance, sticker art, freestyle ball, artistic street. ( Smerfastyczna sztuka)Skip to content