ZAJĘCIA Z GÓRNIKIEM

Barbórka, czyli Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze, które rokrocznie obchodzone jest w Polsce  4 grudnia, w dniu św. Barbary
z Nikomedii.                                                    

 W dniu 6 grudnia (piątek) w holu przedszkolnym zgromadziły się wszystkie dzieci obecne w tym dniu w naszym przedszkolu. Dzięki uprzejmości rodziców Oliwii z gr. I, dzieci z naszego przedszkola mogły zobaczyć na żywo galowy strój górnika. W związku z tym, iż nie udało nam się zaprosić do przedszkola prawdziwego górnika, poprosiliśmy pracownika naszej placówki, Pana Andrzeja, żeby przywdział i zaprezentował wypożyczony strój. Na wstępie dzieci obejrzały bajkę „Bolek i Lolek wśród górników”.  Następnie został przedstawiony i omówiony strój galowy górnika. Jeden
z najważniejszych elementów stroju, czyli górnicza czapka zwana czako- wzbudziła duże zainteresowanie wśród dzieci. W dalszym etapie dzieci obejrzały prezentacje multimedialną na temat ciężkiej i często niebezpiecznej pracy górnika. Prezentowane slajdy odnosiły się z jednej strony do tradycji górnictwa, a z drugiej strony nawiązywały do odnawialnych źródeł energii takich jak energia wiatrowa, słoneczna i geotermalna. Po piątkowym spotkaniu dzieci z naszego przedszkola mają już wiedzę i świadomość, że górnik to osoba, która wykonuje swój zawód, pracując pod ziemią a nie człowiek, który chodzi po górach.

Uprzejmie dziękuję rodzicom Oliwii z gr. I za zaangażowanie i wysiłek związany z dostarczeniem do przedszkola stroju górnika.

Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi za prezentację stroju.

Wicedyrektor ZSP nr 7

Anna Kwiatkowska-Rehan

Skip to content