GRUPA I:

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W DOMU
ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 6.30-16.30
Od GODZ. 16.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II

NAUCZYCIELE:
mgr Katarzyna Ciach
mgr Monika Dynek

POMOC NAUCZYCIELA: Aleksandra Stępińska
WOŹNA : Gabriela Knuth-Sznajder

AKTUALNOŚCI