GRUPA I:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 6.30-16.30
Od GODZ. 16.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II

NAUCZYCIELE:
mgr Katarzyna Ciach
WAKAT ( zastępstwo: mgr Anna Kwiatkowska-Rehan)

POMOC NAUCZYCIELA: Aleksandra Stępińska
WOŹNA : Gabriela Knuth-Sznajder