GRUPA I:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.30-17.30
DO GODZ. 7.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II

NAUCZYCIELE:
Magdalena Maciejewska
mgr Małgorzata Staszczyk
WOŹNA : Grażyna Bakura