GRUPA II:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 6.30-16.00
OD GODZ. 16.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I

NAUCZYCIELE:
mgr Emila Kuryś
mgr Grażyna Osipińska
mgr Katarzyna Rdzanek – nauczyciel współorganizujący
WOŹNA : Grażyna Bakura