GRUPA II:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.30-17.30
DO GODZ. 7.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I

NAUCZYCIELE:
mgr Izabela Korba
mgr Elżbieta Stępińska

POMOC NAUCZYCIELA:Grażyna Bakura
WOŹNA : Małgorzata Szlubowska

AKTUALNOŚCI