GRUPA III:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.00-17.00
DO GODZ. 7.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I
OD GODZ. 17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II

NAUCZYCIELE:
mgr Małgorzata Staszczyk
mgr Małgorzata Woźniak

WOŹNA :
Katarzyna Kust-Wysocka