GRUPA IV:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.30-17.30
DO GODZ. 7.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I

OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 8.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR III

NAUCZYCIELE:
mgr Emilia Kuryś
mgr Izabela Zgadzaj

WOŹNA :

Teresa Godlewska

AKTUALNOŚCI