GRUPA V:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.00-16.00
DO GODZ. 7.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II
OD GODZ. 16.00 DO GODZ. 16.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. VI
OD GODZ. 16.30 DO GODZ. 17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. III
OD GODZ.17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I

NAUCZYCIELE:
mgr Dominika Jabłońska
mgr Elżbieta Stepińska
WOŹNA : Małgorzata Szlubowska