GRUPA VI:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.30-16.30
DO GODZ. 7.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I
OD GODZ. 16.30 DO GODZ. 17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. IV
OD GODZ.17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II

NAUCZYCIELE:
mgr Paulina Bartosik
mgr Monika Gawron

mgr Anna Kwiatkowska-Rehan

WOŹNA :

Magdalena Kurowska 

AKTUALNOŚCI