GRUPA VI:

ORGANIZACJA PRACY

GRUPA FUNKCJONUJE W GODZINACH 7.30-16.30
DO GODZ. 7.30 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. II
OD GODZ. 16.30 DO GODZ. 17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. III
OD GODZ.17.00 DZIECI PRZEBYWAJĄ W GR. I

NAUCZYCIELE:
mgr Dominika Jarmołowicz -Radzka
mgr Anna Raźniewska
WOŹNA : Gabriela Knuth-Sznajder