O PRZEDSZKOLu

Przedszkole nr 389 w ZSP nr 7 zlokalizowane jest w dzielnicy Nowe Bemowo ul. Wacława Szadkowskiego 3. Swoją działalność rozpoczęło w roku 1984 r, natomiast od roku 2013 wraz ze szkołą nr 321 wchodzi w skład ZSP nr 7.

W naszym przedszkolu znajduje się 6 sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w pełne zaplecze sanitarne. Trzy pomieszczenia posiadają tablice interaktywne, dzięki którym dzieci mogą rozwijać umiejętności informatyczne.

Przedszkole wyróżnia obszerny, dobrze doświetlony hol, na którym odbywają się uroczystości przedszkolne, a dzięki sportowemu i muzycznemu wyposażeniu, także zajęcia z rytmiki i gimnastyki.

Ponadto przedszkole wyposażone jest w oddzielny, specjalistyczny gabinet, w którym przyjmują logopeda i psycholog.
W latach 2017-2018 wyremontowany został hol oraz sale dydaktyczne, przeprowadzono wymianę oświetlenia oraz zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Aranżacja i wystrój sal zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem dzieci, w celu stworzenia komfortowych i stymulujących warunków ich rozwoju.

Przedszkole posiada rozległy ogród przylegający do budynku, z urządzeniami zachęcającymi dzieci do zabaw ruchowych oraz tablice kredowe, umożliwiające prawidłowy rozwój obręczy barkowych oraz   koordynację wzrokowo-ruchową. Nasz ogród to nie tylko miejsce sprzyjające rozwojowi ruchowemu dzieci, ale także świat roślin i zwierząt, w skład którego wchodzą skalniak oraz dwa tunele foliowe pozwalające dzieciom zaznajomić się z uprawą warzyw, owoców i kwiatów. Ważnym elementem naszego przedszkolnego ekosystemu są również karmniki, chętnie odwiedzane przez okoliczne ptaki. W kontakcie z przyrodą nasze dzieci mają możliwość ubogacenia wrażliwości zmysłowej oraz rozbudzenia dbałości o środowisko naturalne.

Misją a zarazem podstawowym celem działalności naszego przedszkola jest zapewnienie optymalnego i wszechstronnego rozwoju naszych dzieci. Zwracamy szczególną uwagę na  edukację poprzez zabawę i ruch, zapewnienie bezpieczeństwa,  zajęcia dodatkowe i wycieczki pobudzające ciekawość świata i postrzeganie jego piękna. Dzięki szeroko zakrojonej, aktywnej współpracy rodziców nasze przedszkolaki mają możliwość wzięcia udziału w różnych akcjach charytatywnych. W 2014 r. z potrzeby serca nasze przedszkole opracowało autorski program „Wolontariat w przedszkolu” napisany przez Annę Kwiatkowską. Jego zasadniczym celem jest uwrażliwienie dzieci na niesienie wsparcia potrzebującym oraz pomoc w przekazaniu najmłodszym uniwersalnych wartości. W ramach programu przedszkolaki systematycznie, co roku, są zaangażowane w różne projekty charytatywne. W roku 2016 nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

W szatni przedszkolnej została utworzona Biblioteka samoobsługowa, z której mogą korzystać nasi podopieczni wraz z rodzinami. Wśród zgromadzonych pozycji znajdują się książki zarówno dla dzieci jak i dorosłych, podzielone według poszczególnych gatunkówliterackich.