Rada Rodziców Przedszkola 389

Skład rady w kadencji 2018/2019
Grupa 1 – Aleksandra Wąchocka (sekretarz)
Grupa 2 – Agata Gruszecka-Tieśluk (wiceprzewodnicząca)
Grupa 3 – Emilia Markowska
Grupa 4 – Marta Konopińska (komisja rewizyjna)
Grupa 5 – Bartłomiej Gutowski (przewodniczący)
Grupa 6 – Magdalena Chrzanowska-Gacek (komisja rewizyjna)
Grupa przedszkolna przy szkole 321 – Paulina Hilla-Wszołek

Konto do wpłat na Radę Rodziców 28 1560 0013 2006 3619 4000 0001

Kontakt: radarodzicow389@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/radarodzicow389

Warunki ubezpieczenia NNW dzieci od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku (wariant 41 zł) – bezpieczny.pl/przedszkole